Bli medlem

Bli medlem!

Hadeland og Ringerike Modelljernbaneklubb ble etablert i 2011 for å være et samlingssted for folk med interesse for modelljernbane og modelljernbanebygging.

I tilleg til å støtte klubben med å betale for medlemskapet får du også andre fordeler:

Sosialt

Faste møter med andre medlemmer.

Eierandel i klubben

Som medlem eier du en del av klubben.

Tilgang til diskusjonsgruppe

Som medlem får man invitasjon til å bli med en en diskusjonsgruppe på Facebook.

Mulighet til å kjøre egne tog

Kjør H0-tog, både likestrøm og midtkontakt.

Årlig hobbymesse

Klubben arrangerer årlig hobbymesse i Jevnaker Idrettshall.

Turer og reiser

Vi har deltatt på messer i Hamar, Gjøvik og andre steder og besøker messer og stevner i blant annet Bergen, Kløfta og Asker.
Vi har vært på turer til Dortmund og Hamburg og nye turer og reiser er alltid under planlegging.

Fullt medlemskap

Inntil kr 300 kr/mnd

Aldersgrense 16 år

Invitasjon til planlegging og bygging

Har andel i klubbens aktiva

Møte-, tale- og stemmerett i agendafestede møter og årsmøter

Nøkkelordning til klubbens lokale

Familiemedlemskap

Inntil 210 kr/mnd
(70% av fullt medlemskap)

Medlemskap for ektefelle, samboer, registrert partner eller barn/ungdom

Støtte-/gjestemedlem

100 kr/mnd

Kan besøke klubben på ordinære klubbkvelder eller sammen med fullt medlem

  Kan kjøre egne tog på anlegget avhengig av kapasitet

De har observatørstatus i agendafestede møter

Støttemedlem kan delta i Facebook-gruppen «Diskusjonsforum»

Registrer
medlemskap

    Fullt medlemskapFamiliemedlemskapStøtte-/Gjestemedlem