Om oss

Hadeland og Ringerike Modelljernbaneklubb ble etablert i 2011 med fomålsparagraf å være et samlingssted for folk med interesse for modelljernbane og modelljernbanebygging.

Opprinnelig var planen å etablere seg sammen med Transporthistorisk Senter på jernbanestasjonen i Hønefoss og bygge et modeljernbaneanlegg der i en godsvogn som transporthistorisk senter disponerer der. Den viste seg imidlertid lite egnet både på grunn av størrelsen og de klimatiske forhold. Det var vanskelig å holde et akseptabel inneklima i den.Vi fikk etterhvert et tilbud om lokaler på Jevnaker skole der vi nå er. Vi har en gunstig avtale og det går mot at vi kan få disponere en ganske stor del av lokalet som vi til nå har delt med skolen som benytter dette som lager for hensatte møbler og undervisningsmateriell. Et modulenlegg er nå under utbygging med to «etasjer» der det skal kjøres likestrøm i «1. etasje» og «Märklin» i «2. etasje» Det skal legges tilrette for både analog og digital kjøring og anlegget vil få opplegg for kjøring via databaserte programmer. Datamaskin, storskjerm og trådløst internett er installert. Lokalet inneholder også møtelokale og verksted.Vi fikk så disponere et lokale på Hadeland Glassverk mot å vise modelltog for glassverkets gjester og kunder. Her holdt vi til ca 3/4 år og bygget en modell basert delvis på moduler vi overtok fra Randsfjordsbanen Modelljernbaneklubb.
Pga omlegging av driften til glassverket, måtte vi se oss om etter nye lokaler og fikk så leie et lokale på «Stasjon» (Jevnaker Jernbanestasjon) sammen med kultur- og velværesenteret som var etablert der. Et anlegg kom godt igang, men relativt høye leieutgifter samt en utskifting av lokalets vinduer som delvis ødela modellen gjorde at vi måtte se oss om etter nye lokaler.Klubben arrangerer en årlig hobbymesse i Jevnaker Idrettshall som ligger i samme bygningskompleks som skolen. Her er det gjester og utstillere fra hele landet. Det vises og selges primært modelljernbanerelaterte ting men også annen modellhobby og andre hobbyer er representert. Vi har etterhvert etablert oss som et stort og populært arrangement innen miljøet. Messen har også sin egen kafe, Cafe Spisevognen i idrettshallens vestibyle.

Vi har også deltatt på messer i Hamar, Gjøvik og andre steder og besøker andre messer og stevner, bl.a. i Bergen, Kløfta, Asker mm. Vi har vært på turer til Dortmund og Hamburg og nye turer og reiser er alltid under planlegging.

Vi hadde en visning av en liten modell i forbindelse med NRK`s «Sommertoget» i 2017 på Gran Stasjon.